O zęby należy dbać przez całe życie – od wczesnego dzieciństwa do późnej starości. Pomaga w tym stomatologia rodzinna, która pozwala na skuteczną opiekę nad uzębieniem pacjentów w każdej grupie wiekowej. Stomatologia rodzinna w przypadku dzieci (pedodoncja), zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń uzębienia i zgryzu w okresie rozwojowym. Ważna jest tutaj opieka nad zębami mlecznymi, a w dalszej kolejności rozwijającymi się zębami stałymi i możliwie wczesne wychwytywanie wad zgryzu. Dzięki stomatologii rodzinnej możemy przygotować dzieci na dalsze wizyty u lekarza stomatologa i uniknięcie poważnych dolegliwości w jamie ustnej. 

Stomatologia rodzinna w leczeniu chorób zębów i przyzębia

Dolegliwości w obrębie zębów i tkanek ich otaczających wymagają leczenia w zakresie stomatologii rodzinnej. Lekarz stomatolog opracuje dokładny plan leczenia, który w zależności od potrzeb uzupełni ubytki w naszych zębach lub pozwoli na skuteczne wyleczenie stanów zapalnych. Oprócz próchnicy do gabinetów stomatologii rodzinnej pacjenci zgłaszają się także z innymi schorzeniami, w tym nadwrażliwością czy parodontozą, która często prowadzi do przedwczesnej utraty zębów. Stomatologia rodzinna to także leczenie endodontyczne zębów zmienionych chorobowo czy leczenie protetyczne, pozwalające na uzupełnienie ubytków i brakujących zębów za pomocą protez, koron, licówek czy mostów.

Leczenie ortodontyczne w ramach stomatologii rodzinnej

Jedną z dziedzin stomatologii rodzinnej, która pozwala zadbać o zniewalający uśmiech jest ortodoncja. Usługi stomatologii rodzinnej w zakresie ortodoncji umożliwiają leczenie wad zgryzu zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych. Stomatologia rodzinna pozwala wyleczyć wady zgryzu powstałe w wyniku zaburzeń genetycznych czy nawyków utrwalonych w okresie wczesnego dzieciństwa. Stomatologia rodzinna zajmuje się także leczeniem nieprawidłowości zębów, między innymi stłoczeniem czy szparowatością zębów. W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta stosuje się aparaty ruchome i stałe, które dobiera się nie tylko ze względów zdrowotnych, ale także estetycznych. Przydatne mogą okazać się na przykład aparaty lingwalne, umieszczane po wewnętrznej stronie łuków zębowych.

Profilaktyka w stomatologii rodzinnej

W stomatologii rodzinnej ogromne znaczenie ma profilaktyka. Popularne stwierdzenie „lepiej zapobiegać niż leczyć” nie jest jedynie pustym frazesem, a kluczową dewizą stomatologii rodzinnej. W ramach stomatologii rodzinnej przeprowadzane są wizyty kontrolne, pozwalające na analizę stanu uzębienia, a także szybkie wychwycenie ewentualnych ubytków czy powstawanie wad zgryzu. Przyjmuje się, że w przypadku dzieci, u których obecne są zęby mleczne kontrolne wizyty powinny być przeprowadzane co trzy miesiące, a w przypadku dorosłych co sześć miesięcy. Należy mieć jednak na uwadze, że są to uogólnione szacunki, gdyż o wizytach kontrolnych decyduje stomatolog.